پل دیود سه فاز

انواع دیود دیود معمولی دیود زنر دیود شاتکی دیود LED پل دیود دیود زنر از دیود زنر جهت تثبیت ولتاژ استفاده می شود. نوار مشکی روی دیود زنر نشان دهنده قسمت کاتد دیود است. ولتاژ دوسر دیود تقریبن ثابت بوده و تغییر جریان در آن تاثیری ندارد.از این دیودها در ناحیه شکست معکوس استفاده می […]

IGBT سه فاز

IGBT سه فاز

مزایا ، معایب و ویژگیها در مقایسه با BJT , Mosfet در حالت روشن چگالی زیاد هدایت جریان مستقیم و افت کم ولتاژ مستقیم: IGBT سه فاز دارای افت ولتاژ حالت روشن بسیار کم و چگالی جریان در حالت روشن در مقایسه با ماسفت های قدرت و ترانزیستورهای دو قطبی هستند. توان راه اندازی کم […]

راه اندازی الکتروموتور سه فاز با برق تکفاز

  در زمانی در کارگاه برق سه فاز در دسترس نیست میتوان موتوررا با استفاده از خازن برحسب توان الکتروموتور با برق تکفاز راه اندازی نمود. بدین ترتیب که با استفاده از سه ترمینال سیم نول را در ترمینال اول ، سیم فاز را در ترمینال وسط با یک سیم خازن مشترک میبندیم و در […]