راه اندازی الکتروموتور سه فاز با برق تکفاز

 

در زمانی در کارگاه برق سه فاز در دسترس نیست میتوان موتوررا با استفاده از خازن برحسب توان الکتروموتور با برق تکفاز راه اندازی نمود.

بدین ترتیب که با استفاده از سه ترمینال سیم نول را در ترمینال اول ، سیم فاز را در ترمینال وسط با یک سیم خازن مشترک میبندیم و در ترمینال سوم سیم دیگر خازن را میبندیم.

در جهت دیگر ترمینال ها سیم های الکتروموتور بسته شده و البته ستاره و مثلث بودن بر اساس ولتاژ شبکه است.

در اینجا خازن یا همان انباره نقش شارژ و دشارژ را بازی میکند.

راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز علاوه بر مشکلاتی بحث راه اندازی اولیه موتور را نیز به همراه دارد.

زیرا گشتاور راه اندازی موتورهای تکفاز صفر است و اینگونه موتورها نیازمند مکانیزمهای راه انداز هستند.

یک روش معمول برای ایجاد گشتاور راه اندازی ایجاد اختلاف فاز زمانی روی دومیدان مغناطیسی حایز اختلاف فاز مکانی میباشد.

در موتورهای سه فاز ، اختلاف فاز مکانی سیم پیچها تامین شده است تنها لازم است یک اختلاف فاز زمانی نیز بین برق اعمالی به دو سیم پیچ ایجاد شود.

برای مثال استفاده از Capacitor بطور سری یا موازی  با یکی از سیم پیچها منظور مارا برای تامین گشتاور راه اندازی تامین مینماید.

پس از راه اندازی خود بخود گشتاور الکترومغناطیس در جهت حرکت روتور تقویت شده و در خلاف جهت آن تضعیف میشود.

موتور در صورت بارگذاری کم میتواند میتواند به حدود سرعت نامی برسد.

در زیر به انواع خازن ها اشاره شده است

خازن

 

 

شرکت ایرکو وارد کننده انواع خازن های صنعتی با ظرفیت و ولتاژ بالا بصورت عمده از کشور چین