دسته: تجهیزات اندازه گیری

محدوده قیمت

price - slider
price - inputs

دسته بندی ها

برند ها

دسته بندی

ماژول sim 900

450.000 تومان

انکودر موتور

2.750.000 تومان

مولتی متر KEW 1009

2.050.000 تومان

مولتی متر DT 4281

9.500.000 تومان

اسیلوسکوپ Rigol

35.000.000 تومان

INSULATION TESTER IR4056

23.500.000 تومان

Ledger Nano X

8.600.000 تومان

AMS Trex

750.000.000 تومان

DP832A

42.500.000 تومان

LCR متر هانتک

6.350.000 تومان

منبع تغذیه Twintex

48.500.000 تومان