ارائه دهنده محصولات الکترونیک قدرت

PLC زیمنس

PLC (Programmable Logie ContrOller)تشکیل شده از 1-منبع تغذیه 2 – واحد پردازشگر مرکزیCPU 3-حافظه MEMORY 4– ترمینالهای ورودی Input 5- ترمینالهای خروجOutput 6-ماژول IM 7- ماژول ارتباط Procesory یا کارت شبکه Cpu: واحد پردازشگر مرکزی است و بعنوان مغز سیستم کنترل محسوب میشود تمامی عملیات و محاسبات منطقی مورد نیاز در CPU انجام میشود. اطلاعات … ادامه خواندن PLC ...

تریستور چیست

تریستور یا Thyristor قطعه سوییچینگ نیمه رسانایی که عملکرد دو حالته آن براساس پسخورد خود نگهدار PNPNاست . تریستور میتواند یک جهته یا دو جهته باشد 2تا 4 پایه داشته باشد و با فرمان مناسب در نقطه دلخواه از ربع 90 درجه ولتاژ AC اعمال شده از وضعیت نارسانا به وضعیت رسانا برود . یکسو … ادامه خواندن تریستور ...

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور (Transformer) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. به این صورت که جریان جاری دراولیهٔ ترانسفورماتور موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌پیچ اول می‌شود، این میدان مغناطیسی به نوبهٔ خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در … ادامه خواندن ترانسفورماتور

سنسورها

فروش سنسور ifm سنسور ها قطعاتی هستند که تغییر کمیت فیزیکی یا شیمیایی را حس می کنند و خروجی الکتریکی ایجاد می کنند. خروجی سنسورها مانند پاسخی است که به تحریک های فیزیکی معینی مانند نور ، صدا ، گرما ، فشار ، سرعت جریان مایع میدان مغناطیسی یا بسامد رادیویی داده می شود. همچنین … ادامه خواندن سنسورها

فیوزها

فیوز siba فیوزها قطعه ایی گرمایی هستند که به صورت سری بین بار و خط تغذیه قرار میگیرد و از مدارهای الکتریکی و یا الکترونیکی در برابر اضافه جریان حفاظت میکنند. سیم فلزی یامفتول یا مفتول فیوز در صورت تجاوز جریان از حد مجاز آن ذوب شده یا میسوزد و برای شروع بکار دوباره مدار … ادامه خواندن فیوزها