کابل

گوناگونی کابل ها به چندین هزار نوع بالغ می شود و برای شناخت دقیق آنها لازم است که گونه های مختلف کابل طبقه بندی شوند.  برای طبقه بندی بایستی به سراغ عوامل موثر طبقه بندی رفت و اصلی ترین آنها را مد نظر قرار داد .

در اینجا به هشت عامل اصلی و نقش آنها در ایجاد طبقه اشاره می شود.

1-سطح ولتاژ    2- نوع هادی و ساختارآن  3- نوع عایق و روکش  4- نوع حفاظت الکتریکی   5-نوع حفاظت مکانیکی   6-تعداد رشته ها        7-نوع کاربرد استاندارد

1-طبقه بندی کابل بر اساس سطح ولتاژ
ولتاژ طراحی شده برای کابل را به شکل U0/U تعریف می کنند که در آن U0 معرف ولتاژ بین هادی و زمین است و U بیانگر ولتاژ بین هادی ها می باشد. به طورکلی سه طبقه متفاوت بر اساس سطح ولتاژ تعریف می شود.

1-1. کابل های فشار ضعیف (Low Voltage Cables) که با علامت اختصاری LV مشخص می شوند شامل کابل های قدرت فشار ضعیف و کنترل و ابزار دقیق می شود و دارای سطوح ولتاژ 300 / 300 ,300 / 500 , 450 / 750 و 600 / ۱000 ولت می باشد .

1-2. کابل های فشار متوسط (Medium Voltage Cables) با علامت اختصاری MV و نقطه کار بین یک تا 33 کیلوولت .

1-3. کابل های فشار قوی (high voltage cables) با علامت اختصاری HV و نقطه کار 63 تا 230کیلوولت .

1-4. کابل های فوق فشار قوی (Extra High Voltage) با علامت اختصاری EHV و ولتاژ 400 کیلوولت به بالا .

 

2- طبقه بندی کابل براساس نوع هادی و ساختار آن
2-1. نوع هادی

معمول ترین هادی مورد مصرف در صنعت سیم و کابل مس و آلومینیم با خلوص زیاد ) 99 / 99 درصد برای مس و 99/6 درصد برای آلومینیم( است که به صورت آنیل شده و یا آنیل نشده از آن استفاده می شود . آنیل کردن نوعی عملیات حرارتی است که موجب تبلور مجدد بلورهای فلز می شود. مفتول مس که در اثر عملیات مکانیکی کشش و نورد سخت و شکننده شده اند. در اثر این عملیات حرارتی فلز نرم شده و برای عملیات بعدی و یا در مراحل استفاده از آن، دارای انعطاف بیشتری می شود .

2-2. ساختار هادی مطابق با پیشنهاد استاندارد IEC 60228 ساختار هادی می تواند یک رشته، و بانچ و استرند شده به صورت
سکتور و یا کمپکت باشد.

 

3-طبقه بندی کابل بر اساس نوع عایق و روکش
برای عایق نمودن سیم و کابل از انواع پلیمر )لاستیک و پلاستیک( وکامپاندهای آن استفاده می کنند که معمولاخواصی مثل سختی، نرمی، دانسیته، دمای نقطه کار محیط، کم یا زیاد بودن ضریب دی الکتریک، مقاوم بودن در برابر سایش، روغن و دیگر مواد شیمیایی، مقاومت در برابر اشاعه شعله، کم دود بودن، فقدان هالوژن و… را در بر می گیرند.

cable

هریک از پلاستیک ها یا لاستیک های مورد مصرف به عنوان عایق فیلر و بدینگ ویا روکش، تعدادی از خواص مذکور را دارا می باشند و حسب نوع کاربرد از کامپاندی استفاده می شود که خواص مورد نظر برای آن کاربرد خاص را دربر داشته باشد.

 

4-طبقه بندی کابل بر اساس نوع حفاظت الکتریکی

برای تأمین میدان الکترواستاتیک شعاعی به منظور حفاظت کابل در برابر میدان های الکترومغناطیسی و پیشگیری از تأثیر یا ایجاد نویز و سایر امواج از حفاظ های الکتریکی استفاده به عمل می آید.

انواع آن شامل اسکرین نوار مسی و آلومینومی و شیلد مسی و شیلدبافته شده مسی و آلومنیومی می باشد .

برای محافظت کابل در مقابل صدمات مکانیکی شامل ضربه، سنگینی وزن، بریدگی و مقابله با جویدگی کابل توسط جوندگان و نیز حشرات مانند موریانه و… و به طورکلی در موارد کاربری بیرونی (outdoor) کابل، از انواع زره های فلزی استفاده می کنند . انواع حفاظ های مکانیکی عبارتند از زره با سیم فلزی و زره با نوار فلزی

5-طبقه بندی کابل بر اساس تعداد رشته ها

تعداد رشته های کابل یکی دیگر از پارامترهای طبقه بندی به شرح زیر است :

1-5. کابلهای فشارضعیف (LV) که معمولاً از یک تا پنج رشته اند .                                                                                                         5-  6-1کابلهای فشارمتوسط (MV) یک یا سه رشته است .                                                                                                                         5-3.  7-1کابلهای فشار قوی 7-1(HV) یک یا سه رشته اند .                                                                                                                                    5-4.  کنترل و ابزار دقیق که تعداد رشته های کابل کنترل معمولاً از 3 رشته تا 61 رشته می باشد ودر موارد خاص از تعداد رشته های بالاتر نیز استفاده می شود .

6- طبقه بندی کابل بر اساس نوع کاربرد

6-1) انتقال قدرت )جریان( به صورت های زمینی و هوایی یکی از کاربرد های کابل است. با این کاربرد کابل های قدرت LV ، MV و HV طبقه بندی می شوند .

6-2) انتقال سیگنال یکی دیگر از کاربردهای کابل می باشد. برحسب نوع سیگنال، کابل های کنترل، ابزاردقیق و انتقال داده ها طبقه بندی می شوند .

6-3) به منظور تأمین روشنایی و راه اندازی وسایل برقی در ساختمان ها، از سیم ها وکابل های سبک ساختمانی استفاده می نمایند که در زیر یا روی سطح نصب می شوند. این نوع کابل ها در تابلوهای توزیع، سیم کشی داخلی تجهیزات و وسایل برقی کوچک با تنش مکانیکی کم به کار می روند.

 

شرکت ایرکو بعنوان نمایندگی کابل الکاب در ایران افتخار دارد بهترین قیمت سیم و کابل های نسوز، سیلیکونی ، و شیلد دار وایر شو و کابلشو را برای مصارف صنعتی برای شما فراهم کند.