فروش پتانسیومتر صنعتی

پتانسیومتر مقاومتی

پتانسیومتر مقاومتی دارای مقاومتی است که یک کنتاکت یا اتصال لغزنده برروی آن قرار دارد .

ولتاژ Vs به دوسر پتانسیومتر اعمال می شود که در نتیجه آن ولتاژ خروجی Vo بین دو نقطه A , B ( اتصال متحرک ) ایجاد می گردد.

یک رابطه خطی بین ولتاژخروجی و فاصله AB بصورت زیر است

جسمی که تغییر مکان آن اندازه گیری میشود به کنتاکت لغزنده متصل میگردد.

بنابراین هر تغییر مکانی که جسم داشته باشد باعث تغییر مکان لغزنده و در نتیجه تغییر Vo میگردد.

از نظر ساختمانی سه نوع پتانسیومتر داریم

  • پتانسیومتر سیمی
  • پتانسیومتر زغالی
  • پتانسیومتر پلاستیکی

اسامی فوق متناسب با نام المان مقاومتی ( سیم ، زغال و پلاستیک ) انتخاب شده است .

پتانسیومتر سیمی سیم نازکی است که به دور یک شی غیر هادی پیچیده شده و یک لغزنده میتواند در نقاط دلخواه با سیم ارتباط الکتریکی داشته باشد .

با جابجا شدن لغزنده ، مقاومت بین آن و کنتاکت های ثابت تغییر میکند . حداقل این تغییر مقاومت برابر یک حلقه است.

بنابراین مقاومت سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر کم حرکت را نخواهد داشت

بدین جهت برای داشتن تغییرات بسیار کم مقاومت و در نتیجه تغییر مکان کم در جسم ، باید از پتانسیومتر زغالی یا پلاستیکی استفاده شود.

قدرت تمیز این دو نوع مقاومت بستگی به اندازه دانه بندی زغال یا پلاستیک دارد، ولی معمولن قدرت تمیز آنها تا یک/ ده هزارم اهم می تواند باشد.

در عمل قدرت تشخیص یک پتانسیومتر ، علاوه بر جنس ماده لغزنده تشکیل دهنده آن ، به ساختمان مکانیکی فنری که لغزنده را به مقاومت تماس می دهد بستگی دارد.

فروش پتانسیومتر صنعتی فروش پتانسیومتر صنعتی