سنسورها

فروش سنسور ifm

سنسور ها قطعاتی هستند که تغییر کمیت فیزیکی یا شیمیایی را حس می کنند و خروجی الکتریکی ایجاد می کنند. خروجی سنسورها مانند پاسخی است که به تحریک های فیزیکی معینی مانند نور ، صدا ، گرما ، فشار ، سرعت جریان مایع میدان مغناطیسی یا بسامد رادیویی داده می شود. همچنین ممکن است از سنسورها در حس کردن وجود بخار شیمیایی استفاده شود. سلول نوری ، ترانزیستور نوری ، سنجش تنش و ترمیستور نمونه هایی از حسگرها هستند. حسگر میتواند تراگردان پیزوالکتریک نیز باشد.

 

درمورد فیوزها بیشتر بدانید.

انواع سنسورها :

1- القایی : سنسورهای القایی یا حساس به فلز جزو سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی دسته بندی می شوند و وظیفه آنها شناسایی

اجسام فلزی در خط تولید می باشد.

2- خازنی : در سنسورهای خازنی حساسیت تنها به فلز وجود ندارد بلکه هر جسمی تشخیص داده می شود.

3- نوری: سنسورهای نوری برای تشخیص اجسام در صنعت بکار می روند.

4- مغناطیسی : سنسورهای مغناطیسی تغییرات یا اختلالات ایجاد شده در میدان مغناطیسی را شناسایی می‌کنند.

5- سنسور نخ

6- کد رنگ

میتوان از شمارش، کنترل حرکت، اندازه‌گیری سرعت، تشخیص فشار، تشخیص تماس، دما، بو،  رنگ، تشخیص دود یا گاز، تشخیص صدا و یا تعیین موقعیت به عنوان نمونه‌ای از کاربرد سنسور در صنعت است.

شما دوستان گرامی می توانید جهت آشنایی بیشتر با فروش سنسور  و فروش تریستور و فروش قطعات الکترونیک صنعتی با مشاوران ایرکو تماس بگیرید و از راهنمایی های ایشان بهره گیرید.

فروش سنسور ifm