تجهیزات اندازه گیریHIOKI

تجهیزات اندازه گیریHIOKI

در صنعت برای کنترل کمیتهایی مانند دما، فشار، ارتفاع ، وزن و سرعت ابتدا باید کمیتهای مورد نظر را اندازه گرفت سپس کنترل کرد.

برای اندازه گیری یک کمیت غیر الکتریکی (فشار ، دما ) و انتقال آن به قسمتهای دیگر و مشاهده مقدار اندازه گیری شده یا مقایسه آن با مقدار تنظیم شده و یا هرنوع کنترلی برروی آن ، ابتدا باید کمیت مورد نظر را تبدیل به سیگنال الکتریکی نماییم

  • انتقال سیگنال الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر به سادگی امکان پذیر است .
  • سرعت انتقال آن بسیار بالاست .
  • اندازه گیری آن بسیار آسان است .
  • مقایسه آن با یک سیگنال مرجع بسیار ساده است.
  • تبدیل آن به نوع دیگر انرژی بسیار آسان است.
  • هزینه انتقال آن بسیار پایین است.
  • امکان اتصال به دستگاه های کنترل خودکار مانند کامپیوتر وجود دارد.

از جمله تجهیزات اندازه گیری پارامترهای الکتریکی میتوان به کلمپ متر اشاره کرد.

Clamp Meter جهت اندازه گیری جریان مستقیم و متناوب بدون قطع کابل می باشد.

Clamp Meter را دور کابل می اندازند و جریان و ولتاژ آن را محاسبه میکنند.

Earth Tester یا ارت سنج جهت اندازه گیری مقاومت زمین بکار میرود.

ارت سنج Hioki دارای رنج خودکار نیز می باشد.

به آسانی با فشار دکمه MEASURE بر روی دستگاه به صورت خودکار سیکل چک پتانسیل زمین ، چک الکترود های مکمل و اندازه گیری مقاومت زمین انجام می شود و نتیجه بر روی صفحه نمایشگر نمایان می شود

شرکت ایرکو وارد کننده کلیه تجهیزات اندازه گیری شرکت HIOKI بصورت عمده از کشور چین می باشد.