آی سی رگولاتور سوئیچینگ

ای سی رگولاتور سوئیچینگ

در رگلاتورهای ولتاژ اگر خروجی اتصال کوتاه شود به علت عبور جریان شدید از المان کنترل یا قسمت های دیگر مدار و افزایش تلفات حرارتی ممکن است که قطعات مدار آسیب ببینند لذا برای جلوگیری از این آسیب باید از یک مدار حفاظت کننده استفاده نمود در زیر سه نمونه از این مدارات حفاظت کننده بررسی می شوند.

الف) مدار محافظ با استفاده از دیود

در این مدار در حالت جریان IL از مدار مقدار RS.ISC به اندازه ایی نیست که دیودها روشن شود اما اگر اتصال کوتاه شود مقدار RS.ISC به اندازه ایی  است که دیودها روشن شوند.

با روشن شدن دیودها ولتاژ دوسر RS  کم می شود و ثابت می ماند لذا جریان عبوری از آن یعنی ISC در مقدار زیر در محدوده T1  آسیب

نمی بیند.      ISc=   جریان محدود شده

 

ب) مدار محافظ با استفاده از ترانزیستور

در این مدار در حالت عبور جریان IL از مدار مقدار IL.RS   برای روشن نگه داشتن T2 کافی نمی باشد و T2 خاموش است با عبور جریان اتصال

کوتاه RS.ISC به اندازه ایی میرسد که T2 روشن می شود زیرا VBE موازی با ILRS است حال جریان IB1 کاهش می یابد و به دنبال آن Isc محدود

میشود و T1 آسیب نمی بیند.

 

ج) مدار محافظ با استفاده از ترانزیستور و مقسم ولتاژ

در این مدار با تنظیم مقدار مقاومت R2 می توان مقدار جریان Isc  را در هر عدد دلخواه محدود نمود در این مدار نیز با عبور جریان اتصال کوتاه T2

روشن می شود و جریان  IB1 کم می شود و لذا Ic1 نیز کم میشود بنابراین T1 آسیب نمی بیند.

 

IC  رگولاتورها

جهت تنظیم ولتاژ می توان از IC رگولاتور ها که بصورت مدارات مجتمع هستند ، استفاده نمود از مهمترین سری این IC  ها میتوان سری

AN78XX,AN79XX و LMXXXرا نام برد که هرکدام در ادامه توضیح داده خواهند شد.

IC رگلاتورهای سری AN78XX

این نوع رگلاتورها دارای ولتاژ خروجی به اندازه XX می باشند و مقادیر استاندارد آنها  05،06،08،09،12،15،18،24 ولت است

نمای ظاهری این رگلاتورها بصورت زیر است.

پایه ic رگولاتور

 

همچنین در مورد این نوع سری از رگلاتورها باید ذکر شود که حداکثر ولتاژ ورودی رگوله نشده برابر 30 است و با افزایش دمای قطعه قدرت جران دهی تحت ولتاژ کم میشود و همچنین در حالت ایده آل در هنگام کارکرد جریان پایه وسط یعنی Gnd  صفر است.

 

IC رگلاتورهای سری AN79XX

خروجی این رگلاتورها ولتاژ منفی به اندازه –XX می باشد و شرط کار کردن آنها بصورت روبرو است  XX+2 ≤ | Vin |

لازم به ذکر است که افزایش دمای قطعه باعث کاهش قدرت جریان دهی آن تحت ولتاژ ثابت می شود .

 

IC رگلاتورهای سری LMXXX

در این نوع گلاتورها امکان تغییر ولتاژ خروجی وجود دارد دو نمونه معروف از این سری با شماره های LM317 و LM337 مشخص می شوند.

که  LM317  تثبیت کننده ولتاژ مثبت در محدوده 1.2 تا 37 ولت و LM337 تثبیت کننده ولتاژ منفی در محدوده 1.2- تا 37- ولت است.

ای سی رگولاتور سوئیچینگ