انواع ترانسفورماتور

ترانس ها به چند دسته مهم تقسیم میشوند که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.

 

ترانس جریان یا CT

به دلیل بالا بودن جریان در شبکه های انتقال نیرو همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ ، نیاز به نمونه برداری جریان از قسمتهای مختلف شبکه میباشد به همین دلیل نیاز به وسیله ایی داریم بنام ترانسفورماتور جریان که دو عمل را برای ما انجام دهد.

1- جریانهای بالا را به جریان های پایین ( 5A , 1A) تبدیل کند.

2- باعث ایزوله شدن شبکه های فشار قوی از سیستمهای اندازه گیری و حفاظت باشد. لازم به ذکر است که  CT  در مدار فشار قوی بصورت سری در مدار قرار میگیرد.

ساختمان ترانس جریان:

1- یک سیم پیچ اولیه    2- سیم پیچ ثانویه      3- هسته (Core)

4- ماده ایزوله کننده        5- مقره خارجی بیرونی     6- ترمینالهای فشار قوی

7- ترمینالهای فشار ضعیف

CT ها از نظر ساختمان به دو دسته Core بالا و Core  پایین تقسیم میشوند که نسبت به مکان و نوع موجود استفاده میشود.

در نوع Core بالا هسته ترانس جریان در پایین قرار دارد. باید در نظر داشته باشیم در مکانهای زلزله خیز از نوع Core  بالا استفاده نمیشود.

 

ترانسفورماتور ولتاژ VT  یا PT یا CVT

در شبکه های فشار قوی نیاز به نمونه برداری ولتاژ قوی میباشد.

بنابراین ولتاژهای بالا را به ولتاژهای پایین تبدیل میکنیم که از این ولتاژ پایین که معمولا 100V و یا 110V  میباشد برای مقاصد حفاظتی و اندازه گیری استفاده میشود.

PT  ساختمانی شبیه CT  دارد با این تفاوت که تعداد دورهای سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه است .

بنابراین سطح مقطع سیم پیچ اولیه نازکتر از سطح مقطع ثانویه خواهد بود.

همچنین PT در مدار فشار قوی بصورت موازی بسته میشود.

 

کاربرد ترانسهای ولتاژ

1- به منظور اندازه گیری کمیتهای الکتریکی شبکه مانند مگاوارمتر، ولتاژ، توان اکتیو و توان راکتیو

2- مقاصد حفاظتی که نیاز به نمونه ولتاژ مانند رله های ولتاژی اعم از رله های Over Voltage و Under voltage  و رله دیستانس استفاده میشود.